Home

 

“Y-Castle” is een woongroep voor jong volwassenen met een Autismespectrum stoornis (ASS).
Streven naar maximaal haalbare autonomie is uitgangspunt van de centraal aangeboden begeleiding.“Stichting Y-Castle” is de organisatie die dit mogelijk maakt en alles doet wat nodig is om dit in stand te houden.
Stichting Y-Castle is statutair een stichting zonder winstoogmerk. Het inhuren van deskundige begeleiding, beheren van een gemeenschappelijke ruimte en het scheppen van een gunstig woonklimaat zijn taken van de Stichting. De privacy van de bewoner is uitgangspunt. Voor de uitvoering van de “zorg en begeleiding” is een contract afgesloten met WoondroomZorg BV te Geldermalsen. De Stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr 51490005.
Tevens heeft Stichting Y-Castle de ANBI status met het RSIN nummer: 8500 480722.
 

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit: 

Hr. J.R.E. Berghoff, voorzitter.       voorzitter@y-castle.nl
Hr. I.A. Dusseldorp, secretaris            secretaris@y-castle.nl
Hr. J.A.Bus, penningmeester           penningmeester@y-castle.nl
Mevr. G. Bank, zorg                            zorg@y-castle.nl

Voor algemene informatie                info@y-castle.nl