Het ontstaan

In 2005 kwam een aantal ouders met een wens voor een eigen thuis voor hun (bijna) volwassen kinderen met ASS met elkaar in contact. De wens van zowel ouders als kinderen was een zelfstandige woonsituatie met enige begeleiding te creëren.

 

Onder begeleiding van een belangenvereniging die hulp bood bij de opzet van dergelijke initiatieven en die al een locatie op IJburg op het oog had, werd begonnen met het vorm geven van het initiatief. In de maandelijkse bijeenkomsten vonden de ouders steun en wisselden zij herkenbare belevenissen uit. Vanwege de financiële crisis en een bouwstop duurde het nog 5 jaar voordat op 10 december 2010 Stichting Y-Castle kon worden opgericht. Uiteindelijk kon de eerste paal in december 2009 geslagen worden en werden de 12 complete appartementen in juni 2011 opgeleverd. Het betreft 2 kamer appartementen van in totaal ca. 60 m2 met keuken en badkamer/toilet. 11 appartementen voor bewoners en 1 appartement als cetrale ruimte waar gezamenlijke maaltijden worden verzorgd, groepsactiviteiten kunnen plaatsvinden en wat tevens de vaste plek van het begeleidingsteam is.

 

De groep ouders groeide in de loop der jaren en had ruim de tijd om van alles met elkaar te bespreken. Zo kregen de huisregels langzaam vorm en werd er goed meegedacht om de woningen zo ASS vriendelijk mogelijk te laten worden.

Van dromen naar doelen:

  • bewoners moeten zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen en zich naar een grotere zelfstandigheid kunnen ontwikkelen;
  • de aard van de beperking brengt met zich mee dat professionele begeleiding onontbeerlijk is;
  • de ouders willen middels een juridische structuur de regie over het project op hoofdlijnen kunnen voeren maar de dagelijkse gang van zaken aan de begeleiding overlaten;
  • de driehoek waarin bewoner, begeleiding en ouders samen de begeleiding vormgeven is de basis;
  • de ouders willen zich naar hun kind zoveel mogelijk als gewone ouders kunnen gedragen: als ouders van volwassen en zelfstandige kinderen.

Consent als basis

Iedere bewoner kiest een vertegenwoordiger die zitting krijgt in het bestuur. Belangrijke voorwaarde in het bestuur is de consentregel. Consent als basis voor besluitvorming houdt in dat een besluit genomen is, wanneer geen van de aanwezigen beargumenteerd en overwegend bezwaar heeft tegen het nemen van het besluit. Derhalve hoeft degene die "consent geeft" niet "voor" het voorstel te zijn, alleen maar "niet tegen".

 

Professionele zorg

De ouders wilden geen begeleiders in dienst nemen maar deze middels detachering vanuit een daarin gespecialiseerde organisatie aantrekken. Gekozen werd voor WoondroomZorg, een keuze die tot heden nog steeds de juiste is gebleken.