Aanmelding

Als er een appartement beschikbaar komt, maken we dat bekend via verschillende kanalen. Belangstellenden kunnen op de aanmeldlijst geplaatst worden. Je krijgt dan bericht als er plaats is. Plaatsing op de aanmeldlijst geeft geen garantie dat de woning ook wordt toegewezen. Toewijzing van een woning geschiedt na een uitgebreide selectieprocedure die tot doel heeft een bewoner te selecteren die past binnen de bestaande groep en waarbij zo goed mogelijk wordt beoordeeld dat de potentiele nieuwe bewoner ook langere tijd binnen Y-Castle kan blijven wonen.

 

De vertegenwoordiger is betrokken en inzetbaar bij het functioneren van de bewoner. Wij kunnen daarom geen bewoners accepteren die geen mogelijkheid hebben een belangenbehartiger als bestuurslid voor te dragen.

 

Indien een hulpverlener een cliënt aan wil melden zullen wij altijd vragen of er een vertegenwoordiger is die ook contact met ons wil opnemen.

 

Bewonersprofiel

Je past bij Y-Castle als je

 • bij de start tussen de 20 en 35 jaar bent;
 • een officiële diagnose van een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) hebt;
 • voldoet aan de criteria  voor een PGB voor beschermd wonen (WMO of WLZ);
 • een rapportage kunt overleggen waaruit de mate van begeleidingsbehoefte en een persoonlijk begeleidingsplan kan worden afgeleid;
 • geen bijkomende psychiatrische-, persoonlijkheids- en/of ernstige gedragsstoornis(sen) hebt die deze zelfstandigheid (kunnen) ondermijnen;
 • functioneert op gemiddeld tot bovengemiddeld niveau van intelligentie;
 • bij voorkeur een dagbesteding ((vrijwilligers)werk, studie, enz.) hebt;
 • beschikt over een eigen bron van inkomsten; dat kan een salaris zijn en/of een uitkering;
 • in staat bent zelfstandig te wonen met behulp van begeleiding;
 • een belangenbehartiger hebt die zitting kan nemen in het bestuur van de stichting;
 • erkent dat je zorg en/of begeleiding nodig hebt en deze ook aanvaardt;
 • gemotiveerd bent om deel te nemen aan het wonen binnen Y-Castle;
 • kunt aantonen dat wonen op Y-Castle van toegevoegde waarde is voor jou.

 

Voor informatie over aanmelding en wachtlijst:

Paul van der Steen, teamcoördinator, tel 06-18643742 email: info@y-castle.nl