Begeleiding

Bestuur en begeleiding zorgen voor persoonlijke begeleiding op maat voor de individuele bewoner en stimuleren (het vinden van) passende dagbesteding door en voor de bewoners. De nadruk ligt daarbij enerzijds op een maximaal haalbare autonomie en anderzijds op het bevorderen van een proces in de groep dat bevorderlijk is voor de ontwikkeling en het welbevinden van de bewoners.

 

Speerpunt is het maken van een zorgplan voor iedere bewoner en de regelmatige evaluatie en bijstelling daarvan. Evaluatie en overleg over kwaliteit, bezetting en opleiding van de begeleiding vindt plaats in de zorgcommissie. Periodieke afstemming over de begeleiding met WoondroomZorg B.V. vindt plaats door het dagelijks bestuur.

Het unieke van het ouder- of familieinitiatief is de betrokkenheid van de ouders/familieleden bij de begeleiding. Een centrale rol daarin is de zogenaamde driehoek: ouder/familielid, bewoner en begeleider. Binnen deze driehoek vindt regelmatig afstemming plaats over de begeleiding van de bewoner.