Aanmelden

Als er een appartement beschikbaar komt zullen wij dat via allerlei kanalen laten weten. U kunt ook op de wachtlijst geplaatst worden, dan krijgt u bericht van ons als er plaats is. Plaatsing op de wachtlijst geeft geen garantie dat de woning aan u wordt toegewezen. U moet meedoen aan onze uitgebreide selectieprocedure.

Voor informatie over aanmelding en wachtlijst: Pleun Steetskamp, teamcoördinator tel 06-2234 6682  email: info@y-castle.nl

Ouderinintiatief

Iedere bewoner heeft één belangenbehartiger, meestal een ouder, die deel uitmaakt van het bestuur van de woongroep. De ouders vormen het bestuur.
Van de ouder/bestuurslid wordt een actieve betrokkenheid verwacht. Dit houdt o.a. in  dat hij/zij de bestuursvergaderingen bezoekt en participeert in één van de werkgroepen. Het is praktisch wanneer de ouder niet al te ver van Y-Castle woont. De ouder blijft ook betrokken en inzetbaar bij het functioneren van de bewoner. Wij kunnen daarom geen bewoners accepteren die geen mogelijkheid hebben een belangenbehartiger als bestuurslid voor te dragen.

Indien een hulpverlener een cliënt aan wil melden zullen wij altijd vragen of er een ouder is die ook contact met ons op wil nemen.

Bewonersprofiel

 • heeft een leeftijd tussen 20 en 35 jaar;
 • heeft een officiële diagnose van een Autisme Spectrum Stoornis (ASS);
 • heeft de beschikking over een PGB voor beschermd wonen van minimaal GGZ-C Zorgzwaartepakket 3;
 • kan een rapportage overleggen waaruit de mate van begeleidingsbehoefte en een persoonlijk
  begeleidingsplan kan worden afgeleid;
 • heeft geen bijkomende psychiatrische-, persoonlijkheids- en/of ernstige gedragsstoornis(sen) die deze zelfstandigheid
  (kunnen) ondermijnen;
 • heeft een gemiddelde begaafdheid;
 • heeft in principe een dagbesteding ((vrijwilligers)werk, studie, enz.);
 • beschikt over een eigen bron van inkomsten; dat kan een salaris zijn en/of een uitkering;
 • is in staat zelfstandig te wonen, met behulp van begeleiding;.
 • wijst een belangenbehartiger aan die zitting neemt in het bestuur;
 • erkent dat hij/zij zorg en/of begeleiding nodig heeft en is bereid deze te aanvaarden;
 • is gemotiveerd om deel te nemen aan het wonen binnen Y-Castle;
 • het wonen in dit project is van toegevoegde waarde voor de bewoner.